Nancy Herrmann

Oil Slick

Photographer, Sarah Silver. Concept & Art Direction, Nancy Herrmann. Model, Valerie Scherzinger. Hair, Elsa Canedo. Makeup, Anastasia Durasova. Nails, Kelly Baber.

website_OilSlick1.jpg
website_OilSlick2.jpg
website_OilSlick3.jpg
website_OilSlick4.jpg
website_OilSlick9.jpg
website_OilSlick10.jpg
website_OilSlick5.jpg
website_OilSlick6.gif